Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - JUMPCITY

Polityka prywatności - dbamy o Twoją prywatność

001-computer

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Jako Maciej Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni oraz „JC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w świetle przepisów prawa jesteśmy współadministratorami danych osobowych Państwa, jako Klientów Parków Trampolin marki JUMPCITY mieszczących się w Gdyni, Gdańsku, Rumi i Katowicach.

Spełniając obowiązek nałożony na nas treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Jeśli jednak prosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych z uwagi na rejestrację Państwa konta i dokonywanie zakup biletu wstępu to Państwa zgoda jest konieczna do przeprowadzenia procesu rejestracji i sprzedaży, bez niej czynności te nie będą mogły być przeprowadzone.
 3. Administratorem danych osobowych są Maciej Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni oraz „JC” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dane obu podmiotów wskazano poniżej), a każdy z tych podmiotów jest w takim samym stopniu odpowiedzialny za ochronę danych osobowych i realizację Państwa praw, o których mowa poniżej w pkt 10.
 4. Podmiotem prowadzącym Park Trampolin JUMPCITY mieszczący się w Gdyni jest Maciej Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, nr NIP 586 220 61 10, REGON 221881251; adres poczty elektronicznej: gdynia@jumpcity.pl.
 5. Podmiotem prowadzącym Parki Trampolin JUMPCITY mieszczące się w Gdańsku, Rumi oraz Katowicach jest „JC” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81 – 341 Gdynia, NIP 5862294456, REGON 360648370, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000540677, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), adres poczty elektronicznej: gdansk@jumpcity.pl (dla Parku w Gdańsku), rumia@jumpcity.pl (dla Parku w Rumi) oraz katowice@jumpcity.pl (dla Parku w Katowicach).
 6. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w następujących celach:
  1. w przypadku pozyskania Państwa danych z wypełnionej przez Państwa tzw. „zgody rodzica” – w celu odnotowania przez nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Parków Trampolin marki JUMPCITY, weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO);
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych z formularza rejestracji konta lub danych wprowadzonych w celu dokonania zakupu biletu, a także z list obecności wypełnianych przez pracowników Parku lub opiekuna grupy w przypadku imprez okolicznościowych i wycieczek klasowych – w celu rejestracji konta za pośrednictwem którego dokonywana jest rezerwacja wizyty w Parkach Trampolin marki JUMPCITY oraz zakup biletów, w celu obsługi wydarzeń okolicznościowych, a także w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków podatkowych i księgowych, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda, spoczywający na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO);
  3. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera – w celu realizacji naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, dostawcy płatności elektronicznej; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.
 8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego.
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dokumenty do pobrania

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo przygotowaliśmy dokumenty,
które obowiązują w parku trampolin JUMPCITY

Jesteście ciekawi jakie atrakcje czekają na Was w Waszym mieście? Sprawdźcie więcej na: